ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние приемаме много сериозно поверителността и защитата на Вашите лични данни. Ето защо Ви насърчаваме да се запознаете с информацията в тази Политика за поверителност, която описва категориите лични данни, които можем да събираме за Вас, и начините, по които можем да ги използваме. 

Текущото предоставяне на нашите услуги и постоянният ни стремеж да ги подобряваме може да доведе до обработването и на други Ваши лични данни, както и за включване на нови цели на обработването. Ето защо тази Политика за поверителност ще бъде периодично обновявана, за да Ви предоставя актуална информация относно обработването на Вашите лични данни. Съветваме Ви регулярно да се запознавате с актуалната версия на настоящата Политика за поверителност, която е достъпна във всеки един момент на сайта ни www.ugrow.bg („сайтът“). 

Кой обработва Вашите лични данни?

Вашите лични данни се обработват от „Ю Гроу Академи" ООД, ЕИК 206908304. 

Ние сме администратор на Вашите лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (известен още като GDPR) и Закона за защита на личните данни. Това означава, че ние определяме какви Ваши лични данни да бъдат събирани от Вас, както и за какво да бъдат използвани събраните лични данни. 

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление в Република България, гр. София, бул. „Черни връх“ № 51, Бизнес гардън офис (Business Garden Office) X, ет. 3, както и на имейл адрес office@ugrow.bg

Каква информация събираме за Вас и защо? Колко дълго я съхраняваме? 

Ние ще използваме предоставените ни от Вас лични данни само за описаните по-долу цели. Няма да допускаме данни, събрани за една цел, да се използват за друга – освен ако не ни предоставите изричното си съгласие или законът не ни го позволява. Във всеки случай ще Ви информираме своевременно при такава промяна.

Обработването на Вашите данни ще зависи от това защо се намираме във връзка с Вас, например:

  • Ако сте кандидат за участие или участник в организирано от нас обучение 

За да бъдем максимално полезни за Вас, трябва да се убедим, че избраното от Вас обучение е подходящо за професионалния Ви профил. Поради това, ако желаете да участвате в организирано от нас обучение, ще бъде необходимо да използвате формата за регистрация на нашия сайт. 

При създаването на профил на сайта ни Вие ще трябва да ни предоставите Ваши лични данни – три имена, образование и квалификация, професионален опит, владеене на чужди езици телефон, адрес, имейл адрес, хиперлинк към LinkedIn профил, CV, мотивационно писмо. Ако одобрим кандидатурата Ви и пристъпим към сключването на договор за платено обучение, ще се наложи да съберем и допълнителна информация за Вас, която да включим в договора – ЕГН, дата на раждане, адрес, гражданство (с оглед начисляването на ДДС), Ваша банкова информация във връзка с извършването на плащане от Ваша страна. 

Ако сте участник в организирано от нас обучение, ние ще искаме да Ви предоставим възможно най-актуална информация, както и да проследяваме Вашата обратна връзка и да реагираме на въпроси, които възникват. По тази причина, ако изразите желание за това, ще използваме данните Ви (телефон, имейл) за включването Ви в затворени групи в социалните мрежи заедно с останалите участници в съответното обучение и обучителите.

След успешното приключване на платено обучение при нас в изпълнение на сключения с Вас договор, ние ще Ви предоставим нашите посреднически услуги за намиране на работа при някои от нашите партньори. Поради това, ние ще разкрием Вашата лична информация към тези потенциални Ваши нови работодатели, някои от които от своя страна ще се свържат с Вас за провеждане на процедури по подбор на персонал. В тези случаи нашите партньори ще действат като самостоятелни администратори на личните Ви данни и ще прилагат собствени политики за поверителност – насърчаваме Ви да се запознаете с тях. Конкретна идентифицираща информация за партньорите, на които ще предоставим личните Ви данни при приключване на платено обучение, можете да получите, като се свържете с нас на посочените данни за контакт. Данните Ви няма да бъдат споделяни с наши партньори, ако сте участвали в безплатно обучение при нас. 

Правното основание да събираме изброените данни е предприемането на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор за обучение с нас, както и последващото изпълнение на този договор. Ако не ни предоставите данните си, няма да бъде възможно да влезем в преддоговорни и договорни отношения, тоест няма да е възможно да вземете участие в организирано от нас обучение. 

Нашият стремеж е да предоставим качествена услуга и обучаваните от нас лица да бъдат удовлетворени от получената услуга. По време на и след приключването на Вашето обучение, ние ще поискаме обратна връзка от Вас. Възможно е, ако изразите своето изрично съгласие, да използваме предоставената от Вас обратна връзка за популяризирането на нашите услуги. В тези случаи ще използваме Вашите имена, снимка и коментар относно преживяването Ви в процеса, като ще ги разпространяваме на нашия сайт, както и по всякакви други канали, които намерим за подходящи. Предоставянето на такова съгласие от Ваша страна е доброволно и не е предпоставка за участието Ви в организирано от нас обучение. 

При сключване на договор за обучение ще съхраняваме личните Ви данни за срок до 5 години след прекратяването му. Ако не бъде сключен договор за обучение или не бъдете одобрен за безплатно обучение, организирано от нас, ще заличим личните Ви данни в срок от 1 година след получаването им.

  • Ако сте обучител в организирано от нас обучение 

Ние винаги ще сключим договор с Вас, ако желаем да използваме Вашите квалифицирани услуги за провеждане на обучение. Поради това ще бъде необходимо да обработваме Вашите имена, адрес, имейл, телефонен номер, банкова сметка, визуално изображение (снимки) и препоръките Ви във връзка с обучението. 

Правното основание да събираме изброените данни е предприемането на стъпки преди сключването на договор за услуги, в който ще действате като обучител, с нас, както и последващото изпълнение на този договор. Ако не ни предоставите данните си, няма да бъде възможно да влезем в преддоговорни и договорни отношения, тоест няма да е възможно да бъдете обучаващ и да получите съответно заплащане за това. Вашите имена, снимка и коментари за обученията ще публикуваме на нашия сайт, както и ще разпространяваме по всякакви други канали, които намерим за подходящи, отново с цел изпълнението на сключения между нас и Вас договор.

При сключване на договор с Вас ще съхраняваме личните Ви данни за срок до 5 години след прекратяването му.

  • Ако сте посетител на нашия сайт 

Нашият сайт поддържа различни функционалности, посредством които събираме Ваши лични данни. Ако се възползвате от някоя от тях, ние ще обработваме Вашата информация, както следва.

Ако използвате контактната форма на сайта ни, ние ще съберем Вашите имена, телефон и имейл, за да осъществим обратна връзка с Вас и да отговорим на отправеното от Вас запитване. Предоставянето на данните Ви е доброволно. Ако не желаете да споделите личната си информация с нас, ще бъде невъзможно да използвате функционалността на контактната форма. Разкритите от Вас данни ще съхраняваме за срок до 6 месеца от получаване на запитването, ако не е приложим по-дълъг срок.

Ако желаете да се абонирате за информационния ни бюлетин, Вие доброволно ни предоставяте Вашия имейл адрес. По този начин Вие се съгласявате да включим данните Ви за контакт в нашата база данни, за да Ви изпращаме рекламни материали относно организираните от нас обучения и други събития, които смятаме, че биха представлявали интерес за Вас. Можете във всеки един момент да се свържете с нас на посочените данни за контакт, за да оттеглите съгласието за получаване на рекламни материали. Функционалност за отписване от базата ни данни ще намерите и във всеки наш рекламен имейл.

Ако желаете да се регистрирате за участие в организиран от нас уебинар посредством функционалностите на сайта ни, Вие доброволно ни предоставяте Вашите имена и Вашия имейл адрес. Те са необходими, за да Ви включим в списъка с участници в уебинара, както и да Ви изпратим последваща информация относно неговото провеждане. При регистрирането Ви за уебинара ще имате възможност да дадете съгласие относно обработването на личните Ви данни за тази цел. Това съгласие е доброволно, но отказът Ви да го предоставите ще направи невъзможно участието Ви в организираното от нас събитие. За подобряване на качеството на нашите услуги, както и с цел промотиране на нашите активности, ние ще записваме провежданите от нас уебинари и впоследствие ще разпространяваме записите по собствена преценка през комуникационни канали по наш избор (например интернет сайтове, социални мрежи и др.). При присъединяването си към уебинара системата ще Ви подскаже, че предстои записване на събитието. Ако вземете решение да се включите в уебинара, ние приемаме, че сте съгласен с извършването на записа и последващото му разпространение.   

Ако приемете по собствен избор използването на аналитични и маркетинг бисквитки на нашия сайт, ние ще събираме Ваши лични данни и посредством тях. Те ще включват Вашият IP адрес и данни за устройството, от което посещавате сайта ни, за да можем да Ви осигурим най-доброто преживяване онлайн. 

Сайтът ни използва и т. нар. необходими бисквитки, които не събират лични данни, а се използват само за нормалното му функциониране. Вие нямате възможност да изключите използването на необходимите бисквитки.

  • Ако сте кандидат за работа при нас 

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, ще е необходимо да ни предоставите Ваши лични данни. Те ще включват имена, образование и квалификация, професионален опит, телефон, адрес, имейл адрес, данни за Вашия профил в социалните мрежи (например LinkedIn). Можете по Ваша преценка да ни предоставите допълнителна информация, която ние ще използваме, доколкото е релевантна за постигане на целите на обработването. 

Предоставянето на Вашите лични данни е абсолютно необходимо за провеждането на процедурата за подбор на подходящ кандидат за обявената позиция. С изпращането на Вашето CV Вие се съгласявате да обработваме данните Ви за целите на подбора. 

Ние ще съхраняваме предоставените от Вас данни за срок до 6 месеца след приключването на подбора. Ако имате желание да запазим кандидатурата Ви в нашата база данни, можете да ни уведомите изрично за това.

С кого може да споделяме Вашите лични данни?

Осигуряването на неприкосновеността на Вашите лични данни е наш приоритет. В определени случаи обаче разкриването на данните Ви пред трети лица може да бъде  наложително.

Може например да споделяме Ваши лични данни с определени трети лица, като: ИТ доставчици за целите на техническата поддръжка на нашите системи; одитори и консултанти, които да проверят спазването от наша страна на стандарти и изисквания; държавни органи при наличие на законово задължение; приемник на нашия бизнес и др. 

Данните Ви ще бъдат обработвани преимуществено на територията на Европейския съюз, където ще се ползват с възможно най-високо ниво на защита. Възможно е с оглед използваните на нашия сайт бисквитки данните, генерирани от тях да бъдат трансферирани към трети държави извън Европейския съюз (например САЩ). Ние извършваме това в съответствие със законовите изисквания. Ако се наложи прехвърлянето на данните Ви и към други държави, ще Ви уведомим посредством изменението на настоящата информация.   

Как ще обработваме Вашите лични данни?

Ще съхраняваме данните Ви на електронен носител. Достъп до тях ще имат само тези наши служители, или наети от нас лица, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това.

Когато отпадне необходимостта от обработването на Вашите лични данни и изтекат установените срокове за съхранение, личните Ви данни ще бъдат изтрити по сигурен начин, който не позволява възстановяването им.

Какви са правата Ви относно Вашите лични данни, които обработваме?

Можете да се свържете с нас по всяко време, за да поискате информация относно начина, по който обработваме личните Ви данни. Можете да поискате достъп до тях, да поискате да коригираме грешки в тях, както и да поискате изтриването им. 

Когато сте ни предоставили Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни, имате право да го оттеглите свободно и без санкции по всяко време, като се свържете с нас.

Ако Вашето искане ни поставя в нарушение на задълженията ни съгласно приложимите закони или нормативни изисквания, то може да откажем да го изпълним. В тези случаи можете да поискате временно да блокираме използването на Вашата лична информация за по-нататъшна обработка. 

Ако считате, че сме нарушили някое от Вашите права, свържете се с нас на посочените в настоящата Политика за поверителност данни за контакт. 

Винаги имате правото и да подадете оплакване до Комисия за защита на личните данни (www.cpdp.bg). 

Промени в политиката за поверителност

Възможно е периодично да променяме настоящата Политика за поверителност. Всички изменения и допълнения на Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание на сайта ни. 

Последна актуализация 23.05.2023г.


menucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram